Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος

 Ζητήματα που απασχολούν την  Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας τους με τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.  Ο Περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογράμμισε ότι στηρίζει διαχρονικά τις Πολυμελείς Οικογένειες και τόνισε ότι, όπως έπραξε ως δήμαρχος και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,  έτσι και από τη θέση του Περιφερειάρχη θα συμβάλει στην υλοποίηση σειράς προγραμμάτων και δράσεων.  Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε η ένταξή τους στο  πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για τον ψηφιακό εγγραμματισμό, καθώς και η εξασφάλιση παροχών σε επίπεδο σίτισης, πολιτισμού και πρόληψης…

Περισσότερα