ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.: «Ζωντανεύει» το Μουσείο Γεωργαντή

   Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του Μουσείου Γλυπτών και Ομοιωμάτων «Λουκία Γεωργαντή», στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε η «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» για την ενοποίηση, τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας.   Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιμές σκυροδέματος του υφιστάμενου φέροντος Οργανισμού με απώτερο σκοπό την εκτίμηση της αντοχής του και της ποιότητάς του, καθώς και του αντίστοιχου οπλισμού.     Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν οι παρακάτω εργασίες:     Λήψη πυρήνων – κυλινδρικών δοκιμίων και έλεγχος αντοχής σε θλίψη.  …

Περισσότερα