Μέτρα προστασίας για τις Σχολικές Μονάδες της πόλης μας

Όσον αφορά στις ιογενείς λοιμώξεις, έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τις Σχολικές Μονάδες της πόλης μας για τον κίνδυνο της έξαρσης αυτών των λοιμώξεων. Ήδη από τις 28/1/2020 έχουν σταλεί στα σχολεία από την Σχολική Επιτροπή του Δήμου οι απαραίτητες οδηγίες εμβολιασμού και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τα παιδιά, τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό κάθε σχολείου, όπως προτείνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ, προς ανάρτηση και ενημέρωση όλων. Επίσης, έγινε ήδη διανομή αλκοολούχου αντισηπτικής γέλης, καθώς και…

Περισσότερα