Νέες διατάξεις για την εφάπαξ καταβολή ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόγραμμα αφορά καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος, των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Κατόπιν της τροποποιητικής κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας για να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:Σύμφωνα με την τροποποιητική ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 (ΦΕΚ 6302/Β/ 29-12-2021):«Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στoν κατά…

Περισσότερα