Δήμοι και ΕΔΣΝΑ κάνουν ένα σημαντικό βήμα μπροστά για να γίνει η Αττική, «Πράσινη Περιφέρεια» της Κυκλικής Οικονομίας

Ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά στην προσπάθεια για «πράσινη διαχείριση» των απορριμμάτων στην Αττική κι εφαρμογή των κανόνων της κυκλικής οικονομίας έγινε σήμερα, μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ( ΕΔΣΝΑ) να εγκρίνει το πρακτικό,  με το οποίο  ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των δύο εν εξελίξει διαγωνισμών,  για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) νέων μεγάλων υποδομών επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού  640 εκατομμυρίων ευρώ.  Πρόκειται για δύο διαγωνισμούς ΣΔΙΤ με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου,  στους οποίους συμμετέχουν πέντε μεγάλοι όμιλοι, γεγονός που εγγυάται…

Περισσότερα