Ανακοινώθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στην Καλλιθέα – Ποιοι αναλαμβάνουν

 Ανακοινώθηκαν σήμερα οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Καλλιθέας και οι αρμοδιότητές τους.  Η σχετική υπ. αρ. 451/2021 απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, ορίζει τους εξής αντιδημάρχους με θητεία από 06/09/2021 μέχρι και 13/11/2022: τον Ευάγγελο Μπαρμπάκο, έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών θεμάτων και θεμάτων Δημοτικής Κατάστασης και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος για τη συνεργασία, παρακολούθηση και το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων. Όταν…

Περισσότερα