Για την προστασία των αστέγων σε έκτακτες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής – Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καλλιθέας υλοποιεί σχέδιο δράσης προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση των αστέγων στο ψύχος του χειμώνα (θερμοκρασίες κάτω από 4° C). Απευθύνεται σε σας και ζητά τη συνεργασία σας στον εντοπισμό των αστέγων, στην ενημέρωση της υπηρεσία μας και των ίδιων, ώστε να τους παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια. Ο εκάστοτε χώρος φιλοξενίας αστέγων θα κοινοποιείται εγκαίρως σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.: 210 95.32.712, 210 95.32.717 ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΚΡΥΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ…

Περισσότερα