Header AD

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την Συμπλήρωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 11/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθ. Πρωτ: 67787
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Καλλιθέας (EL304) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 218.000,00 € η διαδικασία ανάδειξης μειοδότου για την Συμπλήρωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 18/12/2017 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται 04/01/2018 και ώρα 15:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 10/01/2018 από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά Πρόσωπα όπως αναλυτικά περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 25 ν.4412/2016 καθώς στο άρθρο 5 της διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προ- κηρυχθείσας υπηρεσίας. Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενο από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr.

Η Απόφαση της Οικ.Επιτροπής & οι Όροι Διακήρυξης ΕΔΩ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ENTYΠO OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την Συμπλήρωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης» Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την Συμπλήρωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης» Reviewed by athinapoli on 16.12.17 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια