Header AD

Οι 7 πρωτιές του ΚΠΙΣΝ

Η κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού στην Καλλιθέα συγκεντρώνει αρκετές πρωτιές, ορισμένες και σε πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Ας δούμε τις σημαντικότερες από αυτές:

Στέγαστρο
Το στέγαστρο, διαστάσεων 100 Χ 100 μέτρων που καλύπτει το κτίριο της όπερας σαν σύννεφο είναι ένα τεχνικό επίτευγμα. Είναι η πρώτη κατασκευή τέτοιου μεγέθους στον κόσμο που έγινε με «φεροτσιμέντο», ένα λεπτό σύνθετο υλικό που μπορεί εύκολα να καμπυλωθεί και χρησιμοποιείται κυρίως στα πλοία. Το στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ αποτελείται από δύο επιφάνειες φεροτσιμέντου –την κάτω και την άνω- που συνδέονται μεταξύ τους (σαν... σάντουιτς) με μεταλλικά στοιχεία, μη ορατά εξωτερικά. Το μέγιστο πάχος του στεγάστρου είναι 4,5 μ. στο κέντρο του και καταλήγει σε 30 εκ στην περίμετρο, που περιλαμβάνει και ένα κανάλι απορροής ομβρίων. Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε ένα σύστημα μεταλλικών στύλων που εδράζονται στον φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα του κτιρίου της όπερας.

Τεχνητός Λόφος
Σε πολλά τεχνικά έργα στη χώρα έχουν κατασκευαστεί αναχώματα ή τεχνητοί λόφοι. Η περίπτωση του Κέντρου Πολιτισμού είναι η πρώτη όπου δημιουργείται ένας τέτοιας έκτασης τεχνητός λόφος (φθάνει σε ύψος 14 μέτρων) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πάρκο. Να σημειωθεί ότι ο λόφος θα εξακολουθήσει για ένα διάστημα να παρακολουθείται από συσκευές μέτρησης καθιζήσεων και οριζόντιων παραμορφώσεων.

Σεισμική Μόνωση
Τα κτίρια της Λυρικής και της Βιβλιοθήκης εδράζονται επάνω σε σεισμικούς μονωτήρες. Μολονότι δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται σε κτίρια και μεγάλα τεχνικά έργα στη χώρα μας, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι πρωτοποριακός και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προστατεύσει εκτός από το κτίριο (και συνεπώς όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό) και τα πολύτιμα επικείμενα στο εσωτερικό.

Ηλεκτρονική διαχείριση

Οι εργασίες στο Κέντρο Πολιτισμού οργανώθηκαν με έναν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά πράγματα τρόπο. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνέδεε σε πραγματικό χρόνο 18 οργανισμούς και 145 μηχανικούς και ειδικούς συμβούλους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ με σκοπό την ηλεκτρονική ανταλλαγή χιλιάδων εγγράφων μηνιαίως: από τα σχέδια ως την απαραίτητη αλληλογραφία.

Έλεγχος Ποιότητας

Στο εργοτάξιο δημιουργήθηκε εργαστήριο, υπό την ευθύνη ανεξάρτητου φορέα, το οποίο πραγματοποιούσε ειδικές δοκιμές για την αντοχή των δομικών στοιχείων των κτιρίων, του σκυροδέματος, των σεισμικών μονωτήρων που βρίσκονται στα θεμέλια των δύο κτιρίων, τις μεταλλικές κατασκευές. Παράλληλα οι σύμβουλοι του ΚΠΙΣΝ, οι υπεύθυνοι του αναδόχου για τις μελέτες, την κατασκευή και την ποιότητα και οι ανεξάρτητοι φορείς ελέγχου είχαν συνεχώς πρόσβαση σε πληθώρα ιχνηλάσιμων στοιχείων ποιότητας που παράγονταν καθημερινά και αποθηκεύονταν σε πραγματικό χρόνο σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ποιοτικών δεδομένων.

Συντονισμός γερανών

Όταν οι εργασίες στο Κέντρο Πολιτισμού βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, υπήρχε ανάγκη συντονισμού των (έως) 11 οικοδομικών γερανών, καθώς η ακτίνα δράσης τους αλληλεπικαλύπτονταν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας ειδικό λογισμικό που αποτρέπει μέσω αυτόματης πέδησης ενδεχόμενες συγκρούσεις ή άλλα ατυχήματα.

Πλατινένια πιστοποίηση

Τέλος, το ΚΠΙΣΝ έγινε το πρώτο κτίριο πολιτιστικής χρήσης στην Ευρώπη στο οποίο απονέμεται η «πλατινένια πιστοποίηση LEED» από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων. Πρόκειται για μια διάκριση, η οποία για να δοθεί πρέπει να πληρούνται πολύ αυστηρές προδιαγραφές τόσο στο σχεδιασμό του έργου (χρήση καινοτόμων περιβαλλοντικά πρακτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των εκπομπών CO2, τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος), όσο και στον τρόπο πραγματοποίησης των εργασιών (μικρότερη δυνατή όχληση).ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

kathimerini.gr
Οι 7 πρωτιές του ΚΠΙΣΝ Οι 7 πρωτιές του ΚΠΙΣΝ Reviewed by Νότιος Χτύπος on 25.2.17 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια