Header AD

Αλλάζουν όλα: Νέα Δημοτικά Τέλη και μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων!

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες, το προσωπικό τους αλλά και τους δημότες.
Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου μεταξύ άλλων: 
 • Επιβάλλεται τέλος 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ,εστίαση κλπ), και 5% σε καφωδεία, κέντρα διασκέδασης, χορευτικά κέντρα με μουσική, σε καταστήματα τουριστικών ειδών κλπ το οποίο θα αποδίδεται στους Δήμους. Το τέλος θα βαρύνει τον πελάτη για την κάθε αγορά του.
 • Οσοι έχουν οφειλές σε δήμους για διάφορες παραβάσεις (πρόστιμα του Κ.Ο.Κ,μη καταβολή μισθωμάτων η τελών, πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις κλπ) θα μπορούν εντός 1 έτους από τη δημοσίευση του νόμου να υπαχθούν σε ευνοική ρύθμιση με διαγραφή του 50% του προστίμου η της οφειλής(εξαιρούνται οι πολεοδομικές παραβάσεις), ενώ απαλείφονται όλες οι  προσαυξήσεις και οι τόκοι.Η εναπομείνασα οφειλή θα μπορεί να εξοφληθεί σε 24 μηνιαίες δόσεις,ενώ εάν η οφειλή καταβληθεί εφάπαξ θα έχουν έκπτωση 10%.Οσοι έχουνη θα έχουν  υπαχθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου σε άλλη ρύθμιση με αίτησή τους μπορούν να υπαχθούν στη νέα.
 • Χιλιάδες συμβασιούχοι έργου και ορισμένου χρόνου σε δήμους, οι οποίοι είχαν κερδίσει στα δικαστήρια τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου και μέχρι σήμερα η υπόθεσή τους εκκρεμούσε αποκτούν τη ιδιότητα του υπαλλήλου αορίστου χρόνου.
 • Οι Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να παραιτούνται από ένδικα μέσα σε περιπτώσεις διεκδίκησης στα δικαστήρια συμβασιούχων για παραμονή τους η επάνοδο στην υπηρεσία, αρκεί να έχουν τις πιστώσεις για την πληρωμή των μισθών τους. Οσοι Δήμοι η Περιφέρειες στο παρελθόν δεν άσκησαν ένδικα μέσα μετά από προσφυγές συμβασιούχων απαλλάσσονται από κάθε πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους.
 • Παραγράφονται πλημμελήματα Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, Αντιδημάρχων κλπ που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ή αμετάκλητα κατά την περίοδο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, εκτός ορισμένων περιπτώσεων.
 • Δήμοι σε παραμεθόριες η νησιωτικές περιοχές μπορούν, εφόσον έχουν τη δυνατότητα,να παρέχουν δωρεάν σίτιση  και κατάλυμα διαμονής σε υπαλλήλους τους, γιατρούς και νοσηλευτές σε Κέντρα Υγείας, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, εκπαιδευτικούς.
 • Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας από 35-150 ευρώ σε δημοτικούς υπαλλήλους στην καθαριότητα,τεχνικούς,υπαλλήλους κοιμητηρίων, σφαγείων κλπ
 • Επιτρέπονται  αποσπάσεις υπαλλήλων χωρίς απαραιτήτως να έχει παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης.
 • Παύει το ασυμβίβαστο για ειδικούς και επιστημονικούς συνεργάτες Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών (δικηγόρους με έμμισθη εντολή, ελεύθερους επαγγελματίες )
 • Οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί δύνανται να μετατρέπονται σε Α.Ε με χρηματοδότηση των δήμων.
 • Ιδρύεται αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων των Ο.Τ.Α και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων.
 • Καταργείται η Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και στη θέση της συστήνονται δύο νέες,.Η αποκεντρωμένη διοίκηση κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και η Αποκεντρωμένη διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.
Αλλάζουν όλα: Νέα Δημοτικά Τέλη και μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων! Αλλάζουν όλα: Νέα Δημοτικά Τέλη και μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων! Reviewed by Νότιος Χτύπος on 26.8.16 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια