Header AD

Αυτό τον προϋπολογισμό θα τον ψηφίσετε μόνοι σας: Η τοποθέτηση του Θοδωρή Ψαλιδόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο

Κύριε Πρόεδρε,
 Η εισαγωγή ολοκλήρου του Προϋπολογισμού του έτους 2016 προς επανέγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ως αποτέλεσμα της αναπομπής του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, δεν πρέπει να υπερβάλλεται. Αλλά, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι αντικειμενικά, συνιστά αξιοσημείωτο, πολιτικό και υπηρεσιακό γεγονός. Θα ήθελα να συγχαρώ τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου για το επίπονο έργο, ενώπιον του οποίου βρέθηκαν, υπό τις δημιουργηθείσες έκτακτες υπηρεσιακές συνθήκες. Δεν είναι, βεβαίως, η πρώτη φορά, κατά την οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητεί από το Δήμο να επιφέρει μεταβολές στη σύνταξη του Προϋπολογισμού του, επί τη βάσει της εν πολλοίς έκτακτης νομοθεσίας για τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ στις συνθήκες της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης. Αλλά, είναι φανερό
ότι η διοίκηση του Δήμου έφερε το Δημοτικό Συμβούλιο και τις δημοτικές υπηρεσίες ενώπιον αυτής της αναγκαστικής κατάστασης, την οποίαν ασφαλώς ούτε η ίδια θα επιθυμούσε, εξαιτίας δικών της κατ’ αρχήν προβλημάτων και αδιεξόδων.
Κύριε Πρόεδρε,
Θα ήθελα πολύ να παρακολουθήσω την ευχή του κ. Σκανδαλάκη για ομόνοια κατά το νέο έτος. Η διοίκηση, όμως, με εμποδίζει. Προσαρμόστηκε, κύριε Πρόεδρε, η διοίκηση στις οδηγίες του Παρατηρητηρίου της Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Προηγουμένως, το κατήγγελλε. Ωστόσο προκαλεί γέλωτα, γέλωτα ουρανομήκη, ο ισχυρισμός ότι ο Προϋπολογισμός αναπέμφθηκε επειδή η διοίκηση δεν είχε συμμορφωθεί με το πολιτικό περιεχόμενο των νομικών ρυθμίσεων, επαναστατώντας δήθεν κατά του ελέγχου, τον οποίον το Κράτος ασκεί επί των ΟΤΑ. Ο Προϋπολογισμός του 2016 αναπέμφθηκε επειδή δεν γνωρίζατε πώς να τον καταρτίσετε σύμφωνα με το νόμο. Αλλά και επειδή θελήσατε εαυτούς και αλλήλους να εξαπατήσετε με το μύθο της παντοδυναμίας σας. Της παντοδυναμίας σας στην κοινωνική πολιτική που καταπίπτει, στην καθαριότητα που υστερεί, στον πολεοδομικό σχεδιασμό που δεν συζητείται, στο επιχειρησιακό σχέδιο που αγνοείται. Παντοδυναμία εξακοσίων χιλιάδων ευρώ. Παντοδυναμία της ανικανότητας να καταλήξετε, εάν τρεις ηλεκτρολόγοι έκαναν ή όχι υπερωρίες. Είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτός ο Προϋπολογισμός δημοσίων σχέσεων ευρισκόταν εκτός της οικονομικο – πολιτικής πραγματικότητας και της λογιστικής τάξης. Κοινώς, «δεν έκλεινε». Έωλες θεωρίες ανέπτυσσε η διοίκηση για να διασκεδάσει αυτή την κριτική. Λόγια του αέρα, δηλαδή. Με ολίγον και κατά τις περιστάσεις της αντιπαραθέσεώς μας, άρωμα Αριστεράς για να καταγγελθεί στο πόδι ο κατασταλτικός ρόλος του Κράτους στη λειτουργία των ΟΤΑ. Βεβαίως, τώρα, οι αριθμοί κάπως τακτοποιήθηκαν. Αλλά, με θύματα της τακτοποίησης, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τη δραστηριότητα της υπηρεσίας Πρασίνου. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής για τη διάθεση πόρων στην εκτέλεση τεχνικών έργων στην Καλλιθέα. Καθόλου δεν υποτιμώ, κύριε Πρόεδρε, τη σημασία ενεργειών της διοίκησης για τη σύναψη αυτής της προγραμματικής σύμβασης. Αλλά, ας σταματήσουν κάποιοι εξ αυτής να κλείνουν πονηρά το μάτι στις διαδόσεις ότι αυτή η εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι την άνοιξη του 2014 είχαν προτιμήσει την εκλογή της κυρίας Δούρου έναντι αυτής του κυρίου Σγουρού ή του κυρίου Κουμουτσάκου. Ας επιστρέψουν στην πολιτική και ας αφήσουν τις παραπολιτικές τους συνήθειες. Να παραδεχθεί, κύριε Πρόεδρε, ο κ. Δήμαρχος ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις υποσχέσεις, τις οποίες είχε διατυπώσει. Εάν το κάνει, θα διαπιστώσουμε και εάν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος το 2019. Θύμα της τακτοποίησης έγινε όμως και η κοινή λογική. Ο Προϋπολογισμός εξακολουθεί να αποκαλύπτει ότι, παρά τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές οδηγίες του Κράτους, ο Δήμος έχει ασήμαντη δυνατότητα εισπραξιμότητας των προβλεπομένων χρηματικών εισροών, επιβεβαιώνοντας πως το πολιτικό πρόβλημα παραμένει ακέραιο. Η διοίκηση δεν έχει οικονομική πολιτική, καταφεύγοντας σε αυτή τη φορά τεχνικώς συμβατή υπερεκτίμηση των εσόδων του Προϋπολογισμού. Το μόνο σταθερό και βέβαιο που έχετε, είναι η κρατική επιχορήγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι μάλλον προπαγανδιστικές προσδοκίες, στην έκρηξη των οποίων η Αποκεντρωμένη Διοίκηση παρενέβη. Καλώς ή κακώς έχει το Κράτος αυτό το υπηρεσιακό και πολιτικό προνόμιο; Κάκιστα. Αλλά, αυτό το προνόμιο είναι η συνέπεια ενός απηρχαιωμένου συστήματος Αυτοδιοίκησης, το οποίο μαζί με την έλλειψη πόρων και τη στέρηση αρμοδιοτήτων εκκολάπτει το λαϊκισμό. Δεν αίρει, όμως, καθόλου αντιφάσεις στην κατάρτιση των δημοτικών Προϋπολογισμών και δεν περιορίζεται στη διόρθωση τεχνικών λαθών. Είναι πολιτικό πρόβλημα. Ασφαλώς και πρέπει να τερματιστεί αυτή η υποβαθμισμένη θέση της Αυτοδιοίκησης στη λειτουργία του Δημοσίου και της οικονομίας, όπως και τη δομή του πολιτεύματος. Ήρθε και πάλι η ώρα να συζητήσουμε συντεταγμένα επί των αναγκαίων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα κάνουν τους Δήμους, κύριους των Προϋπολογισμών και της πολιτικής τους. Ήρθε η ώρα νέων, δημοκρατικών αποφάσεων, τις οποίες ελπίζουμε ότι η Κυβέρνηση θα εισηγηθεί σύντομα. Μεταξύ άλλων και κατά προτεραιότητα σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Αλλά, το παράδειγμα της διοίκησης του Δήμου Καλλιθέας υπογραμμίζει καθαρά ότι ο αναγκαίος εκδημοκρατισμός του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα επέλθει με την απομόνωση δυνάμεων που δεν μπορούν να δουν πέραν των ημερομηνιών των εκλογών.
Αυτόν τον Προϋπολογισμό θα τον εγκρίνετε, συνεπώς, μόνοι.
Αυτό τον προϋπολογισμό θα τον ψηφίσετε μόνοι σας: Η τοποθέτηση του Θοδωρή Ψαλιδόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Αυτό τον προϋπολογισμό θα τον ψηφίσετε μόνοι σας: Η τοποθέτηση του Θοδωρή Ψαλιδόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Reviewed by Νότιος Χτύπος on 21.1.16 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια