Header AD

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου Δημοτικό Συμβούλιο στο Μοσχάτο...

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μοσχάτου Ταύρου συνεδριάζει την Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013, στις 17:00µ.µ, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου (Κων/πόλεως & Σολωµού) στο Μοσχάτο µε τα εξής θέµατα:

 1. Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 16/2013 απόφασης της Επιτροπής ΠοιότηταςΖωής, που αφορά στον Κανονισµό λειτουργίας υπαρχόντων και νέων περιπτέρων στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου ύτερα από ∆ιαβούλευση.
 2. Ορθή επανάληψη-τροποποίηση της 264/2013 κανονιστικής απόφασης, για την επιβολή τελών διαφήµισης, έτους 2014.
 3. Ορθή επανάληψη-τροποποίηση και συµπλήρωση της 263/2013 κανονιστικής απόφασης, για την επιβολή τελών χρήσεως πεζοδροµίων-πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, οικονοµικού έτους 2014.
 4. Λήψη απόφασης για την ανάληψη δαπανών και την
διάθεση πιστώσεων που αφορούν στην υλοποίηση της εκδήλωσης «ΤΕΡΖΑΚΕΙΑ 2013-2014».
 5. Λήψη απόφασης για την συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 281/2013 απόφασης ∆.Σ σχετικά µε έγκριση καταβολής οφειλών ΠΟΕ σε εργαζόµενους του ∆ήµου κατόπιν οριστικών και τελεσίδικών δικαστικών αποφάσεων.
 6. Έγκριση της υπ΄αριθµ. 5/2013 Απόφασης ∆ΕΠ.
 7. Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 232/2013 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στον έλεγχο αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2013, από 1-7-2013 έως 30-9-2013. 8. ∆ιαγραφές οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων.
9. Επιβολή προστίµων, σε παραβάτες του Ν.2946/2001, περί υπαίθριας διαφήµισης.
10. Λήψη απόφασης για την οικονοµική ενίσχυση απόρων.
11. Λήψη απόφασης για την οικονοµική ενίσχυση απόρων. 
12. Έγκριση της υπ΄αριθµ. 18/1/5-12-2013 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης , που αφορά στην λήψη απόφασης για το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης οικ. έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου.
 13. Έγκριση της υπ΄αριθµ. 18/2/5-12-2013 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης , που αφορά στην λήψη απόφασης για τον Προϋπολογισµό Εσόδων –Εξόδων οικ. έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου.
 14. Έγκριση της υπ΄αριθµ. 18/3/5-12-2013 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης , που αφορά στην εισηγητική έκθεση χρηµατοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου.
 15. Έγκριση της υπ΄αριθµ. 76/2013 απόφασης του Πνευµατικού Κέντρου, που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης. οικ. έτους 2014 του Νοµικού Προσώπου.
 16. Έγκριση της υπ΄αριθµ. 116/2013 απόφαση της Α/θµιας για το ορισµό υπεύθυνο χειριστή τροφίµων για την προετοιµασία φαγητού των µαθητών ολοήµερου σχολείου.
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Ο∆ΩΝ»
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1 ου ΑΠΕ & του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ».
 19. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράµµατος Επενδύσεων ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Ετήσιου Προγράµµατος Έργων 2013.
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση µελετών.
 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή των τεχνικών µελετών των ενταγµένων πράξεων στο πρόγραµµα "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη" του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
 22. Λήψη απόφασης για τον ορισµό Υπευθύνου της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΥΡΟΥ του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
 23. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013.
 24. Αναµόρφωση Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης οικ. έτους 2013.
 25. Έκφραση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «Κέντρο Παιδικής Μέριµνας» ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου οικ. έτους 2011 (1/1/2011-3/8/2011).
 26. Έκφραση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «ΚΑΠΗ» ∆ήµου Μοσχάτου οικ. έτους 2011 (1/1/2011-3/8/2011).
 27. Έκφραση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί» ∆ήµου Ταύρου οικ. έτους 2011 (1/1/2011-3/8/2011).
 28. Έκφραση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «ΚΑΠΗ» ∆ήµου Ταύρου οικ. έτους 2011 (1/1/2011-3/8/2011).
 29. Έκφραση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «ΚΕΦΟ» ∆ήµου Ταύρου οικ. έτους 2011 (1/1/2011-3/8/2011).
 30. Έκφραση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ήµου Μοσχάτου –Ταύρου» οικ. έτους 2011 (3/8/2011-31/12/2011).
 31. Έκφραση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ∆ήµου Μοσχάτου –Ταύρου» οικ. έτους 2012 (1/1/2012-31/12/2012).
 32. Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως µέλους της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών ποσού πάνω από 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2013 (άρθρου 67 Π.∆. 28/80 και 70 παρ. 1, 3).
 33. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά οικοπεδικής έκτασης – τµήµατος του Ο.Τ. 129 της ∆ηµοτικής Ενότητας Μοσχάτου του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου µε συµβιβαστικό καθορισµό τιµής.
 34. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 26073/9-9-2013 αίτησης προσφοράς της κ. Μαρίας Ανδρεάκου-Παπαδοπούλου για µεταβίβαση στο ∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου του ακινήτου της, που βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄αρ. 20, στον Κ.Χ. µεταξύ των Ο.Τ. 9 & Ο.Τ. 13 της ∆ηµοτικής Ενότητας Ταύρου του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου, µε αγοραπωλητήριο συµβόλαιο και µε συµβιβαστικό καθορισµό τιµής.
 35. Λήψη απόφασης επί της µε αρ.πρωτ. 36176/27-11-2013 αίτησης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Βασίλη-Πέτρου Σπανάκη και ορισµός νέου εκπροσώπου από την αντιπολίτευση. 36. Συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 49/2013 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά στην συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής για την άρση κυκλοφορίας παλαιών αυτ/των και τον χαρακτηρισµό αυτών ως εγκαταλελειµµένα

 my-mosxato.blogspot.com
Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου Δημοτικό Συμβούλιο στο Μοσχάτο... Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου Δημοτικό Συμβούλιο στο Μοσχάτο... Reviewed by Νότιος Χτύπος on 16.12.13 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια